SPONSORS OF TAMS CS7 29th July 2019

LIST OF SPONSORS
as of qualifying sign in 30/07/19
BOYS 12 KAUSHIKH RAJESH 424458
ATHARVA  MISHRA 429523
JAGRUTH  KASIREDDY 431328
KANISHK  GUPTA 425319
SIDDANTH S 431871
DYLAN REMEDIOS 426614
SHINJU EMAIZUMI 430644
AARAV JAISON 434905
SRIHARI SAMPATH 431510
HRITHWIK SANKAR 434026
MOHAMMAD  ARHAAN 426609
PRAKASH SARAN S 423859
HRITHWIK SANKAR 434026
YASHVIT  YADAV 425804
ARJUN PREMKUMAR 421619
MADHAV  DIXIT 431534
NITHILANPOONKUNDRAN 424949
AARON RONALDINHO  SEKHAR 430306
DEVA DHARSHAN  KARTHIKEYAN 428512
ARJITH SARAVANAN 428492
LETHAEESH S KOMBILA 429685
SUBRAMANYA VENKATESH BELMAN 426319
ANANTH  KRISHNAN 426698
JOTHISH RUBAN  S 424634
NIHAAR  SURESH KUMAR 429796
BOYS 14 NEEV MAYANKKUMARPARMAR 425318
AARADHAYADWIVEDI 429251
SAATVIK GSUBRAMANIAM 415875
ARADHYAKSHITIJ 425519
MOHITH KRISHNAKASIREDDY 427596
MOHAMMADAYAAN 426608
SUBRMANIYA 111111
CHAITANYA GANESH 111112
REN IMAIZUMI 420675
SHAUN SHAH 420630
ARNAV VERMA 431990
NITHILANPOONKUNDRAN 424949
HARSH JOSHI 111116
HAVISH KUMARBADDIREDDY 426095
ANIKETH PRAVEEN 431673
SHOURYABHATTACHARYA 425846
PRAKASH SARAN S 423859
CHAITANYA GANESH 111112
CHARANVARDHAM 421625
ADITYANARAYANAN 425698
MEKALAMAHIT 420494
AARON RONALDINHO  SEKHAR 430306
SAKSHAM HEMANTATTRAY 412704
VAIBHAV KRISHNASRIRAM 424189
AARON RONALDINHOSEKHAR 430306
DEVA DHARSHANKARTHIKEYAN 428512
GIRLS 12 THEERTHA  A N 428835
NIYAMIKA  BALAJI 429220
NIVEDITA  RAJENDRA 429041
NIDHI JAMANA 434908
SHREENITI  CHOWDHURY 431821
KARTHIKA  PADMAKUMAR 431327
LAVANYATIWARI 426790
GURLEEN KAUR  KHANUJA 429704
SANGITARAMAN 425418
UMAM  AHMAD 427767
SUSHMITHA  RAVI 431540
SNIGDHA KANTA 429064
AKANKSHA  MUTYALA 427624
SHAIVI GAURAV  DALAL 429586
MEGHANA G D 428554
ANVI  PUNAGANTI 429349
GIRLS 14 ANOUSHKAASHISH 427440
SNIGDHAKANTA 429064
AKANKSHAMUTYALA 427624
SANGITARAMAN 425418
SMRITISREERAM 422112
LAVANYATIWARI 426790
MAITHREYISUBRAMANYAN 430446
DISHITA SANVI 111111
SHAIVI GAURAVDALAL 429586
SAI JANVIT 428528
KASHISHKANT 427333
SREENIDHIBALAJI 424048
SUSHMITHA  RAVI 431540
SHIRIN VIKRAMMALKANI 429224
MEGHANAG D 428554

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *